O nás - E-shop

O nás

Sme malá nezisková organizácia so sídlom v Banskej Bystrici, založená v septembri 2005. Nezisková organizácia TERRA GRATA, n. o. sa už od svojho vzniku venuje téme prevencie dopravnej nehodovosti detí. Prvoradým cieľom aktivít neziskovej organizácie TERRA GRATA je dosiahnuť systémovú všestrannú a celoplošnú prevenciu detskej dopravnej nehodovosti.
TERRA GRATA je signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky a držiteľom akreditácie: „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl k výučbe dopravnej výchovy a výchovy k prevencii úrazovosti detí.