Nihil Carius Humano Generi Est Liberum (Livius 59 p. n. l. - 17 n. l.)

Úvod


Vítame Vás na stránke, ktorá je celá zameraná na prevenciu detskej dopravnej nehodovosti.
Aj keď ochrana života a zdravia detí by mala byť prioritou kompetentných inštitúcií a každého z nás, situácia na Slovensku nie je taká ružová.

Myslíme si, že:

  • dopravná výchova v základných školách by mala byť samostatným učebným predmetom, tak aby deti na 1. stupni základných škôl získali ucelené teoretické a praktické vedomosti, ktoré zabezpečia ich obozretný a bezpečný pohyb v cestnej premávke. Deti nad 10 rokov, ktorým zákon umožňuje samostatný pohyb na cestách na bicykli by mali mať osvojené všetko, čo sa týka ich správneho vystrojenia a vybavenia a znalostí pre bezpečnú jazdu.
  • pravidlá bezpečného pohybu na cestách by sa mali už v materských školách a samozrejme aj v základných školách vštepovať deťom na detských dopravných ihriskách. Všetky deti by mali mať možnosť precvičovať teoretické vedomosti. Na Slovensku nie je ani zďaleka potrebný počet dopravných ihrísk a aj mnohé z tých, ktoré nesú hrdý názov detské dopravné ihrisko ani náhodou nevyhovujú parametrom, ktoré pre takéto zariadenia určil Štátny pedagogický ústav. Problémom, ktorý to spôsobuje je nedostatok financií na ich vybudovanie. Budú sa môcť detské dopravné ihriská budovať z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v plánovacom období 2014 – 2020 ? Alebo na tento účel sa nájdu domáce dotačné zdroje?

Zaujíma nás Váš názor na tieto a všetky témy súvisiace s problematikou detskej dopravnej nehodovosti. Napíšte nám Vaše názory a skúsenosti v sekcii Blog na tejto stránke.

Partneri